Професията Социален асистент

Основно изискване за професията “Социален асистент” е положителната нагласа и желанието за работа с възрастни хора, които са водеща и изключително важна предпоставка за адекватното и професионално изпълнение на дейността.
 

Социалният асистент е отговорен за обгрижването на хора с увреждания и/или възрастни, които изпитват затруднения да се грижат сами за себе си и да напускат самостоятелно жилището си, поради което попадат в риск от социална изолация и имат остра нужда от социални контакти, общуване, организиране на ежедневието и бита.
 

Асистентът пребивава в дома на обгрижвания възрастен/болен човек и го подкрепя в ежедневните му потребности, като е на негово разположение 24 часа на ден. Възрастните хора се нуждаят от спокойна и позитивна среда, уют и добра храна, а основно задължение на асистента е да им осигурява всичко това.

При заемане на длъжността Социален асистент във „Wir Helfen 24” се изисква търпение, емоционален контрол, лоялност и толерантност към обгрижваното лице. Оказваната помощ се извършва съобразно индивидуалните предпочитания на клиента и има за цел да удовлетвори специфичните му потребности, както и да внесе разнообразие в иначе сивото му ежедневие.

Какво включва комплексът от услуги на социалния асистент:

 • Оказване на помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена и добър външен вид на обгрижваното лице;
 • Съдействие и контролиране на приема на лекарства, придружаване в лечебни заведения и за рехабилитация;
 • Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри, разглеждане на албуми и др.;
 • Организиране на ежедневните дейности, съобразно интересите на лицето с цел мотивация, социална ангажираност и създаване на различни форми на социални контакти и комуникация; Подпомагане на общуването, в създаването и поддържането на социални контакти;
 • Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др., според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;
 • Административна помощ, свързана със социалните, пенсионните и здравните права и процедури – попълване и подаване на документи след консултация с координаторите на Wir Helfen 24;
 • Полагане на грижи след хоспитализация, рехабилитация и др.;
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома с участието на обслужваното лице;
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно;
 • Поддържане на връзка със семейството на обгрижвания и предоставяне на текуща информация за състоянието му; в случай на спешност - информиране на близките и на личния лекар;
 • Съдействие и организиране, на допълнителни услуги– фризьор, маникюрист и педикюрист, бръснар и т.н.;
 • Грижа за цветя и градина;
 • Грижа за домашни любимци;
 • Да взима предвид конфиденциалността на факти и обстоятелства, които е научил по време на работния процес, с изключение на случаи, в които има риск за здравето на възрастния човек;

Целта на грижата която се предоставя от Социалния асистент е повишаване на социалната адаптивност и подобряване възможностите за комуникация на нуждаещото се лице. Дейността е насочена към създаване на възможности за самостоятелност и независимост в собственния дом с цел преодоляване на неочаквано възникнала тежка житейски ситуации и подпомагане адаптирането към новите обстоятелства на невъзможност за самостоятелно извършнане на ежедневните грижи и връщане към нормалния ритъм на живот.