За нашето семейство

Някои казват, че семейството се обуславя само от роднинската връзка между хората. За нас семейството е по скоро тази общност, която има много силни връзки между членовете си, взаимни чувства на отдаденост, подкрепа и привързаност…

Това е основата в убежденията на "Wir Helfen 24", а именно да даде на хората, които ежедневно се присъединяват към нас сила и увереност за да се справят с предизвикателствата на тази не лека, но изключитело хуманна професия - социален асистент.

Както в ежедневното ни общуване като колеги в офиса така и в контактите ни с Вас бъдещи и настоящи служители и приятели, нашето семейството се стреми към взаимност, доверие, чувствителност към нуждите на другия. В него всеки дава и получава, но не защото така трябва, а защото така го усещаме.

Добре дошли в семейството на "Wir Helfen 24!"" Oчакваме Ви!

 

“Отнасяй се към семейството си като към приятели и към приятелите си като към семейство.”