Алтернатива Домашен помощник

„Домашен помощник” предоставя комплекс от услуги, насочени към организиране и осъществяване на ежедневните дейности, осигуряващи условия, необходими за нормалния живот на клиента.
 

Основните задължения на домашния помощник включват:

 • Помощ и поддържане на хигиената в домакинството;
 • Смяна и пране на бельо;
 • Простиране, гладене, сортиране и подреждане на прането;
 • Готвене съобразно здравословното състояние на лицето, сервиране, отсервиране, измиване на посуда и почистване на мястото за хранене;
 • Помощ при приготвянето и приемането на храна;
 • Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти и лекарства;
 • Извършване на плащания за битови услуги;
 • Изхвърляне на отпадъците;

Предоставянето на услугата Домашен помощник има за цел да удовлетвори специфичните потребности и нужди на конкретния клиент.
 

За да се гарантира високото качество на услугата, при назначаване на даден кандидат, ясно и точно се определят неговите отговорности. Изисквания за заемане на длъжността Домашен помощник във „Wir Helfen 24” ООД са да бъде физически и психически здрав, да няма заболявания които евентуално да попречат на заеманата му длъжност, да имат положителна нагласа и желание за работа с възрастните хора.
 

Домашния помощник осигурява помощ при социалната интеграция на клиента, придружава го при разходка, прави му компания при посещение на църква, театър, среща с приятели, чете му и като цяло го насърчава да води активен начин на живот, като се съобразява с ежедневните му графици и навици.
 

В работата си домашния помощник трябва да спазва следните правила:

 • Оказваната помощ се извършва съобразно предпочитанията на клиента, които се изясняват предварително. Това се отнася в най-голяма степен при:
  • Приготвяне на храна и хранене;
  • Ползване на баня и тоалетна;
  • Хигиена на дома, който обгрижваното лице обитава;
  • Боравене с лични вещи и документи;
 • Домашният помощник се отнася с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на възрастните хора, техните близки, роднини или законни представители.
 • Домашните помощници извършват дейностите по предоставяне на услугата съвместно с възрастните хора, а не вместо тях (когато това е възможно), за да се избегне развитие на зависимост.
 • Ограничения в избрания от обгрижваното лице начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от нараняване или създаване на опасност за други хора.
 • Домашният помощник предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда;
 • При спешен случай незабавно информира роднините и личния лекар на обгрижваното лице;
 • Не дава гласност на факти и обстоятелства, свързани с обгрижвания и станали му известни при изпълнение на служебните му задължения.